KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

za komunalne usluge

Site Generator

VAŽNO!
OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA KOMUNALNO TOPUSKO D.O.O.

Zbog provođenja preventivnih mjera zaštite od prijenosa i ugroze koronavirusom (COVID-19) Komunalno Topusko d.o.o. obustavlja rad blagajne u svojim prostorijama. Dakle, blagajna od 16.03.2020.godine za sve korisnike ne radi do daljnjega.

Komunikacija svih povezanih službi, javnih ustanova i cijenjenih korisnika odvijati će se udaljenim pristupom putem telefona, mobitela i e-maila.


KONTAKT:

044/885-316 UPRAVA

097/707-10-17 DIREKTOR

komunalno.topusko@gmail.com   e-mail

RAD BLAGAJNE

Blagajna je otvorena svakim danom u vremenu od 8-14h

PLAN ODVOZA (MKO) OTPADA (ZELENA VREĆA)

UTORAK I PETAK: NASELJA TOPUSKO I VRGINMOST.
SRIJEDA: SELA TOPUSKO
PETAK: SELA BATINOVA KOSA I DONJA ČEMERNICA
SVAKI DRUGI ČETVRTAK: SELA GVOZD
PETAK: NASELJA TOPUSKO I VRGINMOST

USLUGA UKOPA JE DOSTUPNA NA SVIM GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE TOPUSKO

Obavještavaju se mještani naselja općine Topusko da je usluga ukopa dostupna u svim naseljima i da je obvezujuća za Komunalno Topusko d.o.o. 

NOVOSTI U POSLOVANJU

Komunalno Topusko d.o.o. uvodi nova izravna terećenja po SEPA pravilima za SDD. Korisnici s dosadašnjim trajnim nalozima biti će obaviješteni o ovoj usluzi, a novi korisnici će moći ugovoriti izravna terećenja neovisno o Banci u kojoj imaju otvoren račun. Više informacija o navedenoj usluzi možete dobiti i u Vašoj banci.


Osoba ovlaštena za zastupanje: Kristian Kuzmić, OIB: 15271187235 Topusko, Vranovinska cesta 7
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 19.04.2019. godine godine. Osnivači: Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Lasinja

CJENIK USLUGA PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA 

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA


KUĆANSTVA – FIZIČKE OSOBE
Cijena se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela cijene gdje je zapremina spremnika u litrama osnovica za primjenu cijena iz ovog cjenika.

Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/17 i 84/19

Cijene iz ovog Cjenika primjenjivati će se od 12.09.2017., i stupaju na snagu danom donošenja

GLASILA.HR

O D L U K A
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području
Općine Topusko

WWW.TOPUSKO.HR

Pratite aktualne odluke...

Pretplatite se na newsletter 

Zahvaljujemo!

  Adresa:
  Komunalno Topusko d.o.o.
  Ponikvari 77a, 
  44415 Topusko
  OIB: 47945293196


  Kontakt:
  Email: komunalno.topusko@gmail.com
  Telefon: +385 (44) 885-346

  Hvala Vam!

   Vrsta Usluge                                                                                             Jedinica             Cijena s PDV-om 25%

  1. UKOP   

  1.1. Iskop i zatrpavanje grobne jame                                           Po slučaju                          1.250,00

  1.2. Iskop i zatrpavanje grobne jame za dijete do tri godine Po slučaju                              625,00

  1.3. Iskop rake za urnu s pripremom za polaganje                    Po slučaju                             500,00

  1.4. Otvaranje i zatvaranje pokrovne ploče                                   Po slučaju                             500,00

  1.5. Silikoniranje pokrovne ploče na grobnici                            Po slučaju                                  62,50

  1.6. Uklanjanje vijenaca i cvijeća sa grobnice                              Po slučaju                              75,00

  2. KORIŠTENJE MRTVAČNICE   

  2.1. Otvaranje mrtvačnice po zahtjevu                                          Po slučaju                           125,00

  2.2. Čišćenje prostora mrtvačnice                                                  Po slučaju                          125,00

  3. PRIZNAVANJE PRAVA KORIŠTENJA NA NEPRIJAVLJENOM GROBNOM MJESTU   

  3.1. Jednostruko grobno mjesto                                     Jedno grobno mjesto                    375,00

  3.2. Dvostruko grobno mjesto                                         Dva grobna mjesta                          625,00

  3.3. Višestruko grobno mjesto                                    Tri i više grobnih mjesta                     875,00

  4. NAKNADA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA RADOVE   

  4.1. Za izradu okvira s opločenjem, pokrovnom pločom i nadgrobnom pločom

                                                                                                         Po grobnom mjestu                   250,00

  4.2. Za izradu grobnice sa opločenjem, pokrovnim pločama i nadgrobnom pločom po grobnom mjestu                                                                                                                                                  312,50

  4.3. Za radove na gotovom okviru – grobnici (opločenje, brušenje, promjena ploča…)

                                                                                                      Po grobnom mjestu                       187,50

  5. RADOVI PO ZAHTJEVU KORISNIKA   

  5.1. Čišćenje – uređenje groba ili grobnice površinski Jedno grobno mjesto                   112,50

  5.2. Čišćenje – uređenje groba ili grobnice                           Dva grobna mjesta                   187,50

  5.3. NKV radnik sat                                                                                                                             112,50

  6. OSTALO   

  6.1. Određivanje ili iskolčenje grobnog mjesta zbog dodjele, sahrane, ili izdavanja suglasnosti za radove                                                                                            Po slučaju                                  75,00

  6.2. Odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada                   Po m3                                      250,00

  7. ADMINISTRACIJSKI POSLOVI   

  7.1. Izdavanje potvrde o korisniku grobnog mjesta            Po slučaju                                 25,00

  7.2. Prijenos prava korištenja po rješenju ili ugovoru         Po slučaju                                  25,00

  8. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA   

  8.1. Grobna naknada za korištenje grobnog mjesta           Po grobnom mjestu              75,00