KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

za komunalne usluge

Mobirise


23.04.2020.
OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA KOMUNALNO TOPUSKO D.O.O.

Zbog provođenja preventivnih mjera zaštite od prijenosa i ugroze koronavirusom (COVID-19) Komunalno Topusko d.o.o.  prima uplate na  blagajne u svojim prostorijama na način da se provodi definfekcija ruku stranka u posjeti i to po sistemu "jedan po jedan" uz obavzean razmak od 2m. 

Komunikacija svih povezanih službi, javnih ustanova i cijenjenih korisnika odvijati će se udaljenim pristupom putem telefona, mobitela i e-maila.

U STAMBENIM ZGRADAMA KOJE SU U SUSTAVU ČIŠĆENJA OBAVLJA SE DEZINFEKCIJA TIPKALA, RUKOHVATA I ULAZNIH VRATA STAMBENE ZGRADE.KONTAKT:


044/885-346 UPRAVA


097/707-10-17 DIREKTOR


komunalno.topusko@gmail.com e-mail

RAD BLAGAJNE

Blagajna je otvorena svakim danom u vremenu od 8-14h

PLAN ODVOZA (MKO) OTPADA (ZELENA VREĆA)

UTORAK I PETAK: NASELJA TOPUSKO I VRGINMOST.
SRIJEDA: SELA TOPUSKO
PETAK: SELA BATINOVA KOSA I DONJA ČEMERNICA
SVAKI DRUGI ČETVRTAK: SELA GVOZD
PETAK: NASELJA TOPUSKO I VRGINMOST

USLUGA UKOPA JE DOSTUPNA NA SVIM GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE TOPUSKO

Obavještavaju se mještani naselja općine Topusko da je usluga ukopa dostupna u svim naseljima i da je obvezujuća za Komunalno Topusko d.o.o. 

NOVOSTI U POSLOVANJU

Komunalno Topusko d.o.o. uvodi nova izravna terećenja po SEPA pravilima za SDD. Korisnici s dosadašnjim trajnim nalozima biti će obaviješteni o ovoj usluzi, a novi korisnici će moći ugovoriti izravna terećenja neovisno o Banci u kojoj imaju otvoren račun. Više informacija o navedenoj usluzi možete dobiti i u Vašoj banci.


Osoba ovlaštena za zastupanje: Kristian Kuzmić, OIB: 15271187235 Topusko, Vranovinska cesta 7
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 19.04.2019. godine godine. Osnivači: Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Lasinja

KUĆANSTVA – FIZIČKE OSOBE
Cijena se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela cijene gdje je zapremina spremnika u litrama osnovica za primjenu cijena iz ovog cjenika.

Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/17 i 84/19

Cijene iz ovog Cjenika primjenjivati će se od 12.09.2017., i stupaju na snagu danom donošenja

GLASILA.HR

O D L U K A
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području
Općine Topusko

WWW.TOPUSKO.HR

Pratite aktualne odluke...

Pretplatite se na newsletter 

Zahvaljujemo!

  Adresa:
  Komunalno Topusko d.o.o.
  Ponikvari 77a, 
  44415 Topusko
  OIB: 47945293196


  Kontakt:
  Email: komunalno.topusko@gmail.com
  Telefon: +385 (44) 885-346

  Hvala Vam!

   Vrsta Usluge                                                                                             Jedinica             Cijena s PDV-om 25%

  1. UKOP   

  1.1. Iskop i zatrpavanje grobne jame                                           Po slučaju                          1.250,00

  1.2. Iskop i zatrpavanje grobne jame za dijete do tri godine Po slučaju                              625,00

  1.3. Iskop rake za urnu s pripremom za polaganje                    Po slučaju                             500,00

  1.4. Otvaranje i zatvaranje pokrovne ploče                                   Po slučaju                             500,00

  1.5. Silikoniranje pokrovne ploče na grobnici                            Po slučaju                                  62,50

  1.6. Uklanjanje vijenaca i cvijeća sa grobnice                              Po slučaju                              75,00

  2. KORIŠTENJE MRTVAČNICE   

  2.1. Otvaranje mrtvačnice po zahtjevu                                          Po slučaju                           125,00

  2.2. Čišćenje prostora mrtvačnice                                                  Po slučaju                          125,00

  3. PRIZNAVANJE PRAVA KORIŠTENJA NA NEPRIJAVLJENOM GROBNOM MJESTU   

  3.1. Jednostruko grobno mjesto                                     Jedno grobno mjesto                    375,00

  3.2. Dvostruko grobno mjesto                                         Dva grobna mjesta                          625,00

  3.3. Višestruko grobno mjesto                                    Tri i više grobnih mjesta                     875,00

  4. NAKNADA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA RADOVE   

  4.1. Za izradu okvira s opločenjem, pokrovnom pločom i nadgrobnom pločom

                                                                                                         Po grobnom mjestu                   250,00

  4.2. Za izradu grobnice sa opločenjem, pokrovnim pločama i nadgrobnom pločom po grobnom mjestu                                                                                                                                                  312,50

  4.3. Za radove na gotovom okviru – grobnici (opločenje, brušenje, promjena ploča…)

                                                                                                      Po grobnom mjestu                       187,50

  5. RADOVI PO ZAHTJEVU KORISNIKA   

  5.1. Čišćenje – uređenje groba ili grobnice površinski Jedno grobno mjesto                   112,50

  5.2. Čišćenje – uređenje groba ili grobnice                           Dva grobna mjesta                   187,50

  5.3. NKV radnik sat                                                                                                                             112,50

  6. OSTALO   

  6.1. Određivanje ili iskolčenje grobnog mjesta zbog dodjele, sahrane, ili izdavanja suglasnosti za radove                                                                                            Po slučaju                                  75,00

  6.2. Odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada                   Po m3                                      250,00

  7. ADMINISTRACIJSKI POSLOVI   

  7.1. Izdavanje potvrde o korisniku grobnog mjesta            Po slučaju                                 25,00

  7.2. Prijenos prava korištenja po rješenju ili ugovoru         Po slučaju                                  25,00

  8. GODIŠNJA GROBNA NAKNADA   

  8.1. Grobna naknada za korištenje grobnog mjesta           Po grobnom mjestu              75,00


  CJENIK USLUGA PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA 
  MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA    

  KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.
  Ponikvari 77a, 44415 Topusko
  OIB: 47945293196  
  UR.BR.: 37/2020     
  CJENIK USLUGA PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA 
  MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA    

  KUĆANSTVA – FIZIČKE OSOBE
  Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.
  Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) je nepromjenjiva na području davatelja javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i dio je cijene javne usluge koja osigurava da bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge. 
   
  CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE IZNOSI 40,80 kn ( fiksni dio za kućanstva – fizičke osobe)

  Varijabilni dio cijene je promjenjiv i ovisi o broju pražnjenja spremnika za odvoz miješanog komunalnog otpada na području pružatelja javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, a gdje je osnovica za izračun cijene volumen spremnika.

  VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,03 kn/L spremnika

  GOSPODARSTVO – PRAVNE OSOBE
  Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.
  Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) je nepromjenjiva na području davatelja javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i dio je cijene javne usluge koja osigurava da bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge. 

  CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE IZNOSI 0,56 kn/ po L zaduženog spremnika ( fiksni dio za gospodarstvo – pravne osobe)

  Varijabilni dio cijene je promjenjiv i ovisi o broju pražnjenja spremnika za odvoz miješanog komunalnog otpada na području pružatelja javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, a gdje je osnovica za izračun cijene volumen spremnika. 

  VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,03 kn/L spremnika

  Primjena Cjenika je od 01.05.2020. godine                            Direktor
  Navedene cijene su bez PDV-a.                                                     Kristian Kuzmić v.r.
  Dana 26.03.2020. godine   

  1. Primjer izračuna cijene odvoza za kućanstva – fizičke osobe
  Kućanstva Spremnik 60l     
    

  br.odvoza                cijena odvoza      fiksni+varijabilni     s PDVom(13%)
  1     40,80 kn              1,80 kn             42,60 kn             48,14 kn
  2     40,80 kn              3,60 kn             44,40 kn             50,17 kn
  3     40,80 kn              5,40 kn             46,20 kn             52,21 kn
  4     40,80 kn              7,20 kn             48,00 kn             54,24 kn
  5     40,80 kn              9,00 kn             49,80 kn             56,27 kn
  6     40,80 kn              10,80 kn           51,60 kn            58,31 kn
  7     40,80 kn              12,60 kn           53,40 kn            60,34 kn
  8     40,80 kn              14,40 kn           55,20 kn            62,38 kn

  Kućanstva Spremnik 120      
         
  br.odvoza             cijena odvoza fiksni+varijabilni s PDVom(13%)
  1     40,80 kn              3,60 kn             44,40 kn             50,17 kn
  2     40,80 kn              7,20 kn             48,00 kn             54,24 kn
  3     40,80 kn              10,80 kn           51,60 kn             58,31 kn
  4     40,80 kn              14,40 kn           55,20 kn             62,38 kn
  5     40,80 kn              18,00 kn            58,80 kn            66,44 kn
  6     40,80 kn              21,60 kn            62,40 kn            70,51 kn
  7     40,80 kn              25,20 kn            66,00 kn            74,58 kn
  8     40,80 kn               28,80 kn            69,60 kn           78,65 kn

      
  Kućanstva Spremnik 240l     

  br.odvoza             cijena odvoza fiksni+varijabilni s PDVom(13%)
  1     40,80 kn              7,20 kn                48,00 kn               54,24 kn
  2     40,80 kn              14,40 kn             55,20 kn               62,38 kn
  3     40,80 kn              21,60 kn             62,40 kn               70,51 kn
  4     40,80 kn              28,80 kn             69,60 kn               78,65 kn
  5     40,80 kn             36,00 kn              76,80 kn               86,78 kn
  6     40,80 kn              43,20 kn             84,00 kn              94,92 kn
  7     40,80 kn              50,40 kn             91,20 kn            103,06 kn
  8     40,80 kn              57,60 kn             98,40 kn            111,19 kn


  2. Primjer izračuna cijene odvoza za gospodarstvo – pravne osobe

  Gospodarstvo – pravne osobe Spremnik 240l     
       
  br.odvoza             cijena odvoza             fiksni+varijabilni             s PDVom(13%)

  1 134,40 kn                 7,20 kn             141,60 kn             142,73 kn
  2 134,40 kn              14,40 kn             148,80 kn             168,14 kn
  3 134,40 kn              21,60 kn             156,00 kn             176,28 kn
  4 134,40 kn             28,80 kn             163,20 kn              184,42 kn
  5 134,40 kn             36,00 kn             170,40 kn              192,55 kn
  6 134,40 kn              43,20 kn             177,60 kn             200,69 kn
  7 134,40 kn              50,40 kn             184,80 kn             208,82 kn
  8 134,40 kn              57,60 kn             192,00 kn             216,96 kn

  Primjer izračuna za ostale spremnike za gospodarstvo – pravne osobe:
  Npr. Pravni subjekt raspolaže s jednim kontejnerom od 1100l. 
  U tom slučaju je CJU=F+V. 
  CJU – cijena javne usluge
  F- fiksni iznos (cijena obvezne minimalne javne usluge) prema formuli F= volumen spremnika x 0,56 kn
  V- varijabilni dio cijene prema formuli V= (volumen spremnika x 0,03 kn) x broj odvoza mjesečno

  Što bi značilo da pravni subjekt za, primjerice, 4, odvoza mjesečnom ima sljedeći račun.

  CJU= (1100l x 0,56 kn) + ((1100l x 0,03 kn) x 4)
  CJU= 616 kn + (33kn x 4)
  CJU = 746,00 kn + PDV
  CJUPDV13%=842,98 kn

  Prema navedenom primjeru pravni subjekt može izračunati konačnu cijenu i za druge spremnika kojima raspolaže.


  Učestala pitanja:
  • 1. Tko je korisnik javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada?Korisnik javnih 
  usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog djela nekretnine i korisnik nekretnine kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge.

  • 2. Tko je davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada?
  Javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada mogu obavljati trgovačka društva koju osniva jedinica lokalne samouprave, javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave i pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (Općinsko ili Gradsko vijeće) odlukom dodjeljuje obavljanje javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

  • 3. Što je javna usluga?
  Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja javne usluge putem spremnika od korisnika i prijevoz tog otpada do osobe ovlaštene za obradu. 

  • 4. Koje su dužnosti korisnika?
  Korisnik javne usluge dužan je koristiti javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način sukladan Zakonu, Uredbi te Odluci o načinu pružanja javnih usluga i predati komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge. Korisnik je također dužan postupati s otpadom na obračunskom mjestu na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi (miris), odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu i predavati miješani komunalni otpad odvojeno od biorazgradivog, reciklabilnog i glomaznog otpada. Korisnik javne usluge dužan je problematični otpad predavati u reciklažno dvorište. Korisnik je dužan snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom davatelju javne usluge.

  • 5. Koje su obaveze davatelja javne usluge?
  Davatelj javne usluge usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužan je udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada koje prikuplja, predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada, snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom i raspolagati financijskim ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje tih poslova te i provjeravati da otpad sadržan u spremniku korisnika usluge prilikom primopredaje odgovara onoj vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

  • 6. Cijena javne usluge?
  Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova Davatelja javne usluge, a koji troškovi su definirani Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje. Odlukom o načinu pružanja javnih usluga jedinica lokalne samouprave kao kriterij obračuna određen je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika. 
  - cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) je dio cijene javne usluge koja osigurava da bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge 
  - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) je dio cijene javne usluge koja čini umnožak jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada i broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju 

  - ugovorna kazna je iznos koji je dužan platiti korisnik usluge u slučaju kada je postupio protivno Zakonu, Uredbi i Odluci o pružanja javnih usluga

  • 7. Izjava o načinu korištenja javne usluge?
  Izjava o načinju korištenja javne usluge je dokument na obrascu koju korisnik javne usluge ispunjava i dostavlja davatelju. Podaci u obrascu Izjave svrstani su u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika javne usluge. Korisnik javne usluge dužan je davatelju javne usluge vratiti potpisanu Izjavu u roku od 15 dana od zaprimanja. 

  Davatelj javne usluge primjenjuje podatke iz Izjave koju je naveo davatelj javne usluge u slijedećim slučajevima: 
  - Kada se korisnik usluge ne očituje o podacima iz Izjave koje je naveo davatelj, 
  - Kada više korisnika usluge koriste zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini 1 

  • 8. Ugovaranje javne usluge?
  Javna usluga se smatra ugovorenom kada:
  - korisnik usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu
  - prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu. 

  • 9. Prijava novog korisnika javne usluge?
  Stjecanjem vlasništva na nekretninom vlasnik je dužan u roku od 15 dana prije početka korištenja javne usluge obavijestiti davatelja javne usluge o početku korištenja javne usluge. U slučaju prenošenja obveze plaćanja s vlasnika nekretnine na korisnika nekretnine vlasnik je dužan u roku od 15 dana prije početka korištenja javne usluge od strane korisnika o tome obavijestiti davatelja javne usluge.

  • 10. Promjena volumena spremnika?
  Uredbom o gospodarenju komunalnim propisano je da korisnik javne usluge u Izjavi o načinju korištenja javne usluge između ostalog iskazuje i potrebu za zapremninom spremnika. Temeljem navedenog korisnik javne usluge u Izjavi u drugom stupcu iskazuje potrebu za željenim volumenom spremnika čiji se volumen može razlikovati od onog koji je predložio davatelj javne usluge. Ukoliko je Odlukom o načinju korištenja javnih usluga koju donosi jedinica lokalne samouprave propisana mogućnost odabira volumen spremnika tada je dužnost davatelja javne usluge da postupi prema iskazanoj potrebi korisnika.

  • 11. Izjava nije zaprimljena odnosno podaci u Izjavi su nečitki?
  Ukoliko niste zaprimili Izjavu ili je Izjava koju smo Vam dostavili nečitka ili oštećena molimo da nas o tome obavijestite. Po zaprimanju obavijesti davatelj javne usluge ponovno će Vam dostaviti na adresu slanja računa Izjavu, Cjenik
  Ukoliko je dostava moguća elektroničkim putem molimo da nam zahtjev predate na adresu e-pošte: komunalno.topusko@gmail.com

  • 12. Označavanje spremnika za miješani komunalni otpad?
  Davatelj javne usluge dužan je označiti spremnik za odlaganje komunalnog otpada. Oznaka mora sadržavati naziv davatelja javne usluge i oznaku koje je u evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu. Davatelj javne usluge dužan je osigurati ispunjenje gore navedenih uvjeta prije ustupanja spremnika korisniku usluge. Također korisnik usluge koji već raspolaže spremnikom dužan je omogućiti davatelju javne usluge označavanje spremnika.

  • 13.. Broj primopredaja miješanog komunalnog otpada?
  Primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika usluge te preuzimanja tog otpada od strane davatelja javne usluge. Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom utvrđena je minimalna učestalost primopredaje miješanog komunalnog otpada i to najmanje jednom u dva tjedna. Temeljem odredba iz Uredbe predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom o načinu pružanja javnih usluga utvrđuje učestalost odvoza na području pružanja javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je izvršiti onaj broj prohoda na području pružanja javne usluge koji je određen Odlukom predstavničkog tijela. Korisnik predaje miješani komunalni otpad davatelju javne usluge u trenutku kada je posuda za odlaganje tog otpada u potpunosti ispunjena što znači da korisnik usluge nije dužan izvršiti primopredaju otpada davatelju javne usluge prema broju prohoda već kad je posuda u potpunosti ispunjena.
  Primopredaja miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu iskazuje se na računu javnih usluga samo kada je ona izvršena. Dokaz o izvršenoj primopredaji miješanog komunalnog otpada je digitalni sustav evidentiranja. 

  Odlukom predstavničkog tijela JLS-a propisan je ukupan broj obaveznih obilazaka davatelja javne usluge na teritorijalnom području pružanja usluge. Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada čini umnožak jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika i broj primopredaja miješanog komunalnog otpada. Manji broj primopredaja znači i manji dio cijene po toj stavki računa.

  • 14. Zašto korisnici stambenih zgrada plaćaju količinu otpada koji u njihove spremnike neovlašteno odlažu treće osobe?
  Davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, te je korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe. 

  Da bi korisnici spriječili neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba spremnici se mogu zaštititi zaključavanjem lokotom, izgradnjom boksova za spremnike ili postavom spremnika u zajednički prostor zgrade. 

  • 15.. Kada se može odjaviti korištenje javne usluge na nekretnini?
  Korisnik javne usluge može podnijeti zahtjev za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi. Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način. 

  • 16. Zašto se na računu ponekad vidi veći broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad od broja pražnjenja prema rasporedu odvoza otpada?
  Na obračunskom mjestu prilikom primopredaje miješanog komunalnog otpada Davatelj usluge evidentira primopredaju putem digitalne evidencije u vozilu za ažuriranje broja ispražnjenih spremnika/vreća na dan odvoza čime se automatski bilježi datum i vrijeme izvršene usluge. Temeljem evidencije o broju primopredaja Davatelj usluge obračunava Korisniku cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene). Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u odgovarajućem spremniku/vreći za otpad, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren. U suprotnom Davatelj usluge će izvršiti dodatno pražnjenje uz evidentiranje primopredaje kao i svake dodatne vreće uz osnovni spremnik ili vreću na dan odvoza.

  • 17.Da li račun za javnu uslugu za poslovni prostor može stajati na fizičku osobu i obrnuto, da li račun za javnu uslugu za stambeni prostor može stajati na pravnu osobu?
  Račun za javnu uslugu može stajati i na fizičku i na pravnu osobu ovisno o tome tko je vlasnik nekretnine, odnosno na koga je vlasnik nekretnine prenio obvezu plaćanja usluge.  
  Kriterij za obračun količine otpada je volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika, a ne namjena prostora na obračunskom mjestu za koji se naplaćuje javna usluga.ikom podnošenja 

  • 18. Molim informaciju, gdje odlagati kartice od lijekova (recimo, Aspirina) i bočice u kojima su bile tablete?
  Prema Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15), proizvođač medicinskog otpada dužan je navedenu vrstu otpada predati ovlaštenoj osobi sukladno svim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). 
  Farmaceutski otpad u koji spadaju lijekovi i tvari, te njihova primarna ambalaža koji su neupotrebljivi zbog isteka roka valjanosti ili iz nekih dr. razloga, prema navedenom Pravilniku od građana su dužne preuzeti ljekarne. Među inim, ljekarne su dužne preuzeti i toplomjere. 

  Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17), u reciklažno dvorište po otvaranju od medicinskog otpada iz kućanstva može se odložiti slijedeće: 
  - citotoksici i citostatici 
  - lijekovi 
  - oštri predmeti (npr. lancete!), te EE otpad (npr. tlakomjer!). 

  • 19. Gdje odlagati boce pod pritiskom kao od pjene za brijanje ili laka za kosu, da li ih odlažemo u MKO kantu/vreću?
   
  Navedena ambalaža uobičajeno na sebi ima jednu ili više oznaka koje označavaju neku od opasnosti (simboli na slici), te se stoga ne smije odložiti u miješani komunalni otpad. Sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), ambalaža od opasnih tvari, ambalaža koja je pod pritiskom i sl. spada u kategoriju opasnog otpada, pa naglašavamo kako je zelena MKO vreća namjenjena za odlaganje isključivo kućanskog neopasnog otpada koji prema navedenom Pravilniku spada u kategoriju neopasnog otpada. 
  Navedenu vrstu opasnog otpada možete odložiti u reciklažno dvorište po otvaranju.

  • 20. Živim sam u domaćinstvu i kad odvojim plastiku, papir, staklo i sve ostalo, u mojoj kanti ili vreći uopće neće biti otpada. Zašto bi onda morao plaćati račune komunalnom poduzeću isto kao i moj susjedi kojih ima 5 članova u domaćinstvu?
  Komunalno Topusko d.o.o. je bilo jedno od mnogih u RH koje je imalo obračun po članu domaćinstva. Primjena ovog načina obračuna temeljila se na činjenici da otpad stvaraju ljudi, a gdje to nije bilo moguće osnovica su bili kvadrati prostora. Zakon o održivom gospodarenu otpadom 2013. godine izričito je definirao da se otpad mora naplaćivati prema proizvedenim količinama, a ne prema članovima ili kvadratima. Država je odredila kriterij naplate za količinu proizvedenog otpada. Dakle, koliko otpada proizvedete toliko ćete otpada i platiti. Naplaćuje se samo miješani komunalni otpad, a prema kriteriju volumena posude i broja pražnjenja. Dakle, kad napunite posudu iznesite je uz javnu prometnicu, u terminima odvoza, kako bi našim djelatnicima stavili do znanja da želite predati otpad. Svaka posuda se kod preuzimnja evidentira elektroničkim putem kako bi se dokazao broj pražnjenja. Troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u posudi zapremine 120 litara za kućanstvo – fizičke osobe iznosi 3,60 kuna + PDV za jedno pražnjenje. Za dva pražnjenja ovaj iznos se udvostučuje. Može se dogoditi da 5 osoba u domaćinstvu kvalitetno razvrstavaju otpad i proizvedu manje MKO od jednočlanog ili dvočlanog domaćinstva.
  Ukoliko se promijene zakonski okviri onda će i Komunalno Topusko d.o.o. primijeniti drugačiji način izračuna. 
  Što se tiče činjenice da nećete imati MK otpada u posudi to ne znači da javnu uslugu ne trebate plaćati. Zakonom je propisama obvezna minimalna javna usluga koja je fiksni dio cijene javne usluge i nju plaćaju svi korisnici podjednako. Korisnici usluge su vlasnici nekretine ili korisnici na koje je prenešena ta obveza. Iz cijene obveze minimalne javne usluge podmiruju se troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje svih vrsta otpada obuhvaćenih Javnom uslugom, obveznog minimalnog obilaska obračunskih mjesta i prijevoza otpada do mjesta pretovara ili obrade, prijevoza i obrade glomaznog otpada preuzetog jedanput godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge, vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Obveznom minimalnom javnom uslugom osigurava se da sustav sakupljanja komunalnog otpada može ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.