Zbog provođenja preventivnih mjera zaštite od prijenosa i ugroze koronavirusom (COVID-19) Komunalno Topusko d.o.o.  prima uplate na  blagajne u svojim prostorijama na način da se provodi definfekcija ruku stranka u posjeti i to po sistemu “jedan po jedan” uz obavzean razmak od 2m. 

Komunikacija svih povezanih službi, javnih ustanova i cijenjenih korisnika odvijati će se udaljenim pristupom putem telefona, mobitela i e-maila.

U STAMBENIM ZGRADAMA KOJE SU U SUSTAVU ČIŠĆENJA OBAVLJA SE DEZINFEKCIJA TIPKALA, RUKOHVATA I ULAZNIH VRATA STAMBENE ZGRADE.

Skip to content