Zahvaljujemo na korištenju sustava i prijavi odvoza glomaznog otpada. Kontaktirati ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. 

E-Mail: komunalno.topusko@gmail.com

Telefon:  +385 (44) 885-346

Skip to content